1 czerwca 2016

314. po X przerwie.

wracam.
czy może chciałabym wrócić a nie potrafię?

wewnętrznie umarłam.

Komentuj (3)


"[...] lecz to nie miało znacze­nia. trze­ba za­kasać ręka­wy, za­cisnąć zęby i twar­do dążyć do wyz­naczo­nego ce­lu. życie nie jest lek­kie ani sprawiedliwe. "